Bijkomende Dienstverlening


Een overzicht van de bijkomende dienstverlening van De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen

  • Inzameling van herbruikbare goederen (winkelgeefpunten)
  • Gratis ophaaldienst (054/32.05.00 of ophaaldienst@kwzov.be)
  • Inboedelservice (inboedelservice@kwzov.be)
  • Uitleendienst herbruikbare bekers (herbruikbarebekers@kwzov.be)
  • Zandstralen meubelen (zie website)
  • Energiesnoeiers (energiesnoeiers@kwzov.be)